Objave      Vse objave ›

  • Po dolgem času zopet lahko ogledali dokumentarni film Bomži - Cestni otroci v Makejevki. KURS - Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca v četrtek, 27. 2., ob 17.00 v Domu kulture Ruše organizira ogled filma in pogovor z Andrejem. Lepo vabljeni!

    Po ogledu sledi druženje ob jedači in pijači.

    Več pa si lahko preberete na spletni strani KURS

     
  • Film Bomži - Cestni otroci v Makejevki je bil uvrščen na letošnji Kinofest v New Yorku. Ameriška premiera filma bo tako v soboto, 6. aprila, ob 13.00. Dr. Naterer pa bo predaval tudi na 57. letni konferenci društva CIES v Lousiani , kjer bo 13. marca govoril o otrocih iz Makejevke.

    Več

Avtor

Andrej Naterer je zaposlen kot docent na Oddelku za sociologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru. Primarno znanstveno raziskovalno polje, s katerim se ukvarja, je vezano na mlade, še posebej v povezavi z rizičnimi življenjskimi stili in socialno marginalizacijo.

Med študijem sociologije in filozofije na Univerzi v Mariboru se je začel ukvarjati s terenskim delom s področja socialne antropologije. Po opravljeni diplomi se je vpisal na doktorski študij antropologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je leta 2010 doktoriral. Od leta 2000 do 2012 je opravljal antropološko terensko delo med cestnimi otroci v Ukrajini, leta 2003 pa je opravil tudi dvomesečno antropološko terensko delo med cestnimi otroci v Indiji.

Je avtor znanstvene monografije Bomži, cestni otroci v Makejevki in urednik zbornika Subkulture.

 

Nekatere pomembnejše objave:

NATERER, Andrej. Bomži: cestni otroci v Makejevki, (Knjižna zbirka Frontier, 035). Maribor: Subkulturni azil, 2007. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-01-7.

NATERER, Andrej, GODINA, Vesna V. Bomzhi and their subculture: an anthropological study of the street children subculture in Makeevka, eastern Ukraine. Childhood (Cph.), 2011, 18, [no.] 1, str. 20-38.

NATERER, Andrej, FIŠTRAVEC, Andrej. Makejevka - subkultura cestnih otrok. Družbosl. razpr. (Tisk. Izd), dec. 2006, letn. 22, št. 53, str. 75-91.

NATERER, Andrej. Cestni otroci v globalni perspektivi : študijsko gradivo pri predmetu Antropologija cestnih otrok. Maribor: Filozofska fakulteta, 2012. [241] f., ilustr.

NATERER, Andrej. Sinteza spoznanj kvalitativnega raziskovanja. V: LAVRIČ, Miran (ur.), LAVRIČ, Miran. Mladina 2010 : družbeni profil mladih v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino; Maribor: Aristej, 2011, str. 541-578.

NATERER, Andrej. Zeitgeist madih [!]. V: LAVRIČ, Miran (ur.), LAVRIČ, Miran. Mladina 2010 : družbeni profil mladih v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino; Maribor: Aristej, 2011, str. 579-586.

NATERER, Andrej. Koncept subkulture: njegovi temeljni elementi in razumevanje v sociološki in antropološki tradiciji. V: FIŠTRAVEC, Andrej (ur.), NATERER, Andrej (ur.). Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj, (Frontier, 020; 024; 027; 033; 042; 047; 049). Maribor: Subkulturni azil, 2002-<2010>, 2010, zv. 8, str. 8-68.

 

Kontakt: andrej.naterer(at)siol.net