The Author

Andrej Naterer is employed as an Assistant Professor at the Department for Sociology, Faculty of Arts of the University of Maribor. He works primarily in the field of scientific research connected to youth, in particular, at- risk lifestyles and social marginalization.

While studying sociology and philosophy at the University of Maribor, he began to do field work in the field of social anthropology. After graduation, he attended the doctoral program of anthropology at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana and in 2010 obtained a PhD. From 2000 to 2012 he carried out anthropological field work among street children in Ukraine. In 2003 he also completed two months of anthropological field work among street children in India.

He is the author of the monograph Bomzhi: Street Children in Makveeka and the editor of the collection of scientific papers Subkulture.

In private life, he is married, the father of two (both boys) and heavily into music (he plays bass in several bands, ranging from soft rock to alternative and odd-sounding-music).

Some significant work:

NATERER, Andrej. Bomži: cestni otroci v Makejevki (book collection Frontier, 035). Maribor: Subkulturni azil, 2007. p. 261, illustr. ISBN 978-961-6620-01-7.

NATERER, Andrej, GODINA, V V. Bomzhi and their subculture: an anthropological study of the street children subculture in Makeevka, eastern Ukraine. Childhood (Cph.), 2011, 18 [no.] 1, pp. 20-38.

NATERER, Andrej, FIŠTRAVEC, Andrej. Makejevka – subkultura cestnih otrok. Družbosl. Razpr. (Tisk version), Dec. 2006, vol. 22, no. 53, pp. 75-91.

NATERER, Andrej. Cestni otroci v globalni perspektivi: študijsko gradivo pri predmetu Antropologija cestnih otrok. Maribor: Filozofska fakulteta, 2012. [241] f. illustr.

NATERER, Andrej. Sinteza spoznanj kvalitativnega raziskovanja. In: LAVRIČ, Miran, (ed.), LAVRIČ, Miran. Mladina 2010: družbeni profil mladih v Sloveniji. 1st edition. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino; Maribor: Aristej, 2011, pp. 541-578.

NATERER, Andrej. Zeitgeist mladih [!]: In: LAVRIČ, Miran (ed.), LAVRIČ, Miran. Mladina 2010: družbeni profil mladih v Sloveniji. 1st edition. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino; Maribor: Aristej, 2011, pp. 579-586.

NATERER, Andrej. Koncept subculture: njegovi temeljni elementi in razumevanje v sociološki in antropološki tradiciji. In: FIŠTRAVEC, Andrej (ed.), NATERAR, Andrej (ed.). Subkulture: prispevki za krtiko in analizo družbenih gibanj, (Frontier, 020; 024; 027; 033; 042; 047; 049). Maribor: Subkulturni azil, 2002- <2010> 2010, vol.8, pp. 8-68.

 

Kontakt: andrej.naterer(at)siol.net